واج آرایی

1398/09/21 22:07

نویسنده : محمد نوروزی

واج‌آرایی تکرار یک یا چند واج صامت یا مصوت در شعر یا در نثر است، که در کلمه‌های یک مصراع یا بیت به گونه‌ای که آفریننده موسیقی درونی باشد و بر تأثیر شعر بیفزاید. موسیقی برخاسته از  واج ارایی صامت‌ها عموماً محسوس‌تر از موسیقی‌است که از واج‌آرایی مصوت‌ها ایجاد می‌شود. با این حال مصوت‌ها نیز تأثیر خاصی در واج‌آرایی داشته‌اند؛ قدما تکرار مصوت (-ِ) را تتابع اضافات می‌نامیده‌اند و چنین می‌پنداشتند که مانع روشنی و رسایی سخن سخن است در حالی که امروزه در ادبیات بر این باورند که این تکرار و همچنین تکرار مصوت «اُ» موسیقی بیت را بیشتر کرده و بر تاثیر کلام می‌افزاید؛ مانند این بیت از سعدی:

خواب نوشین بامداد رحیل / بازدارد پیاده را ز سَبیل

مصرع نخست این رباعی خیام که ف تکرار شده و مصرع دوم که س تکرار شده است.

افسوس که بیفایده فرسوده شدیم / وَز آسِ سپهرِ سرنگون سوده شدیم

یا این بیت از حافظ:

شور شراب عشق تو آن نفَسم رَوَد ز سر / کاین سرِ پُرهوس شود خاکِ درِ سرای تو

یکی از زیباترین نمونه‌های حس‌آمیزی را در این بیت حافظ می‌توان دید:

از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر / یادگاری که در این گنبد دوّار بماند

در این بیت علاوه بر تکرار واج «س» در مصرع اوّل «د» در مصرع دوم ، نکته دیگری که به واج‌آرایی زیبایی دوچندانی بخشیده است ، بردن ذهن خواننده با تکرار واج «د» به حال و هوای اماکن گنبدی شکل و پیچیده شدن و بازتاب صدای ضرب و آلات موسیقایی چون دف است.

تعریف دوم:

به آن دسته از آرایه‌های ادبی که از تناسب های آوایی و لفظی میان واژه ها پدید می‌آید می‌گویند

به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می‌شود به گونه‌ای طنین آن در گوش بر جای بماند و باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش از سخن شود

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار /  دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

(واج آرایی با تکرار صامت /س/)

مثال ۲:

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است / باد خنک از جانب خوارزم وزان است

(واج آرایی با تکرار صامتهای /خ/ و /ز/)

این دو حرف به زیبایی بیانگر خزان می باشند.

قابل ذکر است که واج تکرار شونده می تواند صامت یا مصوت باشد. برای مثال:

مثال ۱:

خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل / بازدارد پیاده را ز سبیل

که همان طور که مشاهده می کنید تکرار مصوت کوتاه «اِ» در این مصراع تکامل بخش موسیقی درونی است.

مثال ۲:

خیال خال تو با خود به خواب خواهم برد / که تا زخال تو خاکم شود عبیر آمیز

مثال ۳:

قیامت قامت و قامت قیامت / قیامت می کند این قد و قامت

مثال ۴:

بر او راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش از خم چرخ چاچی بخواست

تعریف سوم

در این آرایه حرف یا حروفی تکرار می شود و موسیقای کلام را زیباتر و بیشتر می کند.

مثال یک:

رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار / دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود (حافظ)

مثال دو:

نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست / آن چه سلطان ازل گفت بکن آن کردم (حافظ)

مثال سه:

جهان فانی و باقی فدای عارض ساقی / که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم (حافظ)

مثال چهار:

قصور عقل کجا و قیاس قامت عشق / تو هر قبا که بدوزی به قد ادراک است

سحر به باغ درآ کز زبان بلبل مست / بگویمت که گریبان گل چرا چاک است  (سایه)

مثال پنج:

نگاه کن که غم درون دیده ام / چگونه قطره قطره آب می شود

چگونه سایه ی سیاه سرکشم / اسیر دست آفتاب می شود (فروغ)

مثال شش:

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست / زندگی هندسه ی ساده ی یکسان نفس هاست (سهراب)

مثال هفت:

بندم اگر چه خود بر پای نیست / سوز سرود اسیران با من است (ا.بامداد)

مثال هشت:

سوز سرمای صداقت سخت است / در خزانی که پر از تشویش است (رها)

درد دندان دارم و دردم نمی داند کسی / داور دادار داند درد دندان مرا

 

دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست / شکسته باد کسی کاین چنینمان می خواست (مهدی سهیلی)

احروف (ح -ه) 

رایحه-لحظه-بهار-حصار-شکوه-بهشت-کهکشان-کوهستان-شاهوار-ماهی-کهنسال-قهرمان-اشتباه-اهریمن-حنجره-ساحر-ذهن-آهو-هیاهو-ردیبهشت-پنهان-حجم-التهاب-پناه-صبح-مبهم-چهره-جهان-هاله-کهن-هستی-شرح-گناه-مرهم-شهید-شاهد-سطح-بهانه-نهان-هم سفر-حرم-راهزن-صفحه-برهوت-استراحت-خداحافظ-بهاران-گهگاهی-گوهر-راه-صحبت-قهر-هق هق-کاه-حرکت-شهاب-نامتناهی-حماسه-هولناک-طرح-ظهور-ملاحت-ریحان-حریر-توهم-حسرت-مهتاب-حرمت-ماهیگیر-هنر-مهربانی-احتیاج-محتاج-حوالی-همین-کوه-آه-آهنگ-نگاه-ملتهب-حیرت-حیرت انگیز-شهد –حیات-ماه-انحنا-مبهوت-سیاهچال-مه-جهنم-حیف-هجران-آهنین-آهسته-رها-هورا-هجر-اهل بیت-حریم-حضرت-شاه

واج آرایی باحرف واو

خلوت-دلواپسی-چکاوک-سوگوار-شیون-تولد-وادی-وصال-دروازه-ورود-کاروان-وجود-وعده-کاروانسرا-قضاوقدر-وداع-وفات-وارث-ماوا-گهواره-تصویر-ارغوانی-نوید-واهی-وارونه-پاورچین-وطن-آواز-ولوله-وای برمن-وسعت-هم آواز-توهم-هویدا-بی پروا-جلوه گر-مصور-امواج-غوطه ور-طواف-مواج-آوا-واهمه-هوا-طراوت-گلواژه –گل آویز-ویران-آواره-دلاور-تلاوت-پروانه-شقاوت-جوانه-زوال-دیوار-وصل-واژه-شاهوار-پرتوان-دیوانه-نامور-آوازه-آوازه خوان-وادار-طاووسی-وفا-لوا-یاور-کویر-منور

واج آرایی باحرف پ

پرچین –دلواپسی-پرتو-سپید-تپه-پیچ وخم-پیچک-پیچ وتاب-پلکان-پیکر-سپیدار-پیغام-پنجره-پرستو-سپیده دم-پاسخ-پرواز-شاپرک-پریشان-پولک-گلپونه-پاییز-پاورچین پاورچین-پایان-پدیدار-پنجه-پل-پیام-بی پروا-گوش سپردن -پنهان-پروانه-پهنه-پرچم-سپاس-پیشانی-پشیمان-پژمرده-پلاسیده-پیوند-پرشور-پاک-گلپونه-پله-پیروزی-خاک پا-پیرو-پلک -تپش -پناه -سپاه -پیاده-پندار-پویا-پیرامون-پیغمبر-پایمال-پروردگار-پرستش

الف)پیچک ترد احساس به دور بوته سبز وجودم می پیچد ومرابه آینده ای روشن به  پیش می راند

ب)تپه ای از گل پونه ها در پیچ وخم جاده پدیدار شد.

پ)پاییز پاورچین پاورچین می رفت .پایان پاییز وآغاز زمستان بود

 باحرف “ش

کهکشان-خورشید-شعر-چشمه-شعله-شب تار-روشنا-شط-نقش-خوش بختی-تشنه-عشق-پیشانی-عرش-نوش ونیش-شقاوت-شروع-شکوفایی-نوازش -دلشکسته-خویش-آشنا-شاید-عطش-گنجایش-شب زنده داری-خاموش-شکسته-دامن کشان-رویش-بارش-اشک-فرشته-اندیشه-آشتی-شیار-استشمام-شکر-شکایت-نقاشی-شکوه-شالیزار-تپش-شاهوار-آرامش-بهشت-سرنوشت-شهاب-سرگذشت-عشق-شرجی-شیوا-شاهزاده-عاشق-جشن-شادی-شقایق-کشتی-دشتستان-آفرینش-نگارش-اردیبهشت-غرش باشکوه-شاهین-گل شیپوری-تمشک –گنجشک-شیدا-شوق-دشت-آشیانه-تلاش-شیروانی-فراموش-شکار-دشمن-شمع-شکرانه-خروش-شفق-شمیم-شهید-شاهد-شبنم-نیایش-شیون-شب-چشم شور –شیطان-شوره زار-خوشه-شرم-شیرین-گردش-پرشور-شاپرک-شکیبایی-آغوش-شمشیر-آشوب-شوق –درخشان-شهد-روشن –دلنشین-سنگ نوشته –وحشت-آبشار-خشک-کاشانه-آشفته-محشر-خوشدل-بنفشه-بی نشان-سرشار-مشتاق-نشانی-تیشه-آتشفشان-شوریده-شیشه-آتش افروز-جوش وخروش-مشام-گوش سپردن-ریزش-روش-آتش-شرح پریشانی -شفاعت.

الف)شعله ی خورشید،آشیانه ی گنجشک هارا  روشن کرد.

ب)  آشتی شکوفه ها وگنجشک ها در دشت شقایق چه زیبا بود!

واج آرایی با حرف “ر

سراغ -تقدیر-فریب-دیدار-رایحه-حریر-سفر-برکت-خاکستری-بیمار-پیر-قرص- خورشید-ارغوانی-خار-کویر-درخت-سراب-شوره زار-صحرا-نردبان-رویا-چهره-فرشته-ارمغان-مرگ-غبار-قضاوقدر-رویش-بارش-باران-نقره‌گون-غرق-غرور-چنار-دریاچه-تصویر-بیکران-برگ-سپیدار-گندمزار-راز-روشن-اردیبهشت-روزگار-پرواز-سرمنزل-جویبار-ترانه-زیرباران-غربت-دیار-سرزمین-خروش-قهرمان-پنجره-گورستان-ترنم-طراوت-بستر-بهاران-رقص-آبشار-عطر-سرد-سرود-هجران-قناری-پژمرده-سرشار-آرامش-شیرین-فروغ-دفتر هستی-شروع-عمر-جرعه-مزرعه-اسرار-قصر -دروغین-فرصت-اهریمن-رنگ-زمرد-دریایی-جزیره-قعردریا-ستاره-رنگین‌کمان-زرین-رها-شکرانه-خطر-شاپرک-سرانجام-رنج-ساربان-رهگذر-آفرینش-ماهیگیر-بیخبر-عبور –کبوترانه-عقربه-صبور-حریم-حصار-مرمر-تیره-یادگار-پرستو-خاطره-

الف)پرندگان آفتاب ،ازپشت درختان چنار ،برروی زمین می رقصیدند.

ب)غبار غرور ،قلب کودک را پر کرده بود.

پ)در اعماق جنگل ،قاصدکی ،غمگینانه به قرص خورشید می نگریست .

ت)غزل حافظ،خداحافظی من وزندگی را ،زیباترکرد.

واج آرایی باحروف “غ” و”ق

ای دریغ-قضا وقدر-صاعقه-آغاز-قصه-غصه-غبار-فراق-نقش-قبول-قرص خورشید-فروغ-غروب-قسم-ساقی-افق-رفاقت-آغوش-باتلاق-شقاوت-رقص-موسیقی-قلب-غمناک-قاصدک-بغل-قله-قاف-عقاب-نقاشی-غرق-غرور-غفلت-قبله گاه-عاشق-غوطه ور-قطره-قایق-اقیانوس-قربانگاه-تقدیر-قربان-قلوه سنگ-سنجاقک-قاصدک-قفل-صندوق-نغمه-قناری-قفس-اعماق-حقیقت-ققنوس-قو-جغد-مرغ دریایی-بغض-قلم-حلقه-غم-غمدیده-قافله-ساغر-عشق-خرقه-شقایق-غمبار-قهر-قانون-غرش-غربت-قندیل-نقره فام-نقره گون-شوق-شقاوت-دقایق-وقت-هق هق عقربه-قاب-باغچه-غزلخوان-معشوق-غنچه-صداقت-عمق-غزل-قیام-دروغین-سقف-اقاقیا-قدم-قیامت-مقدر-قطعه-انتقام-غریب-لغزش-قهرمان-حقیقت جو-مقدس-قنوت-قافیه-قدر-اوقات-توفیق-قامت-قصر-ارغوانی-مشتاق-غافل-غمگینانه-پیغمبر-یقین-غیب‌آسا-تقلا-اقتدا-غلبه-سقوط-

واج آرایی باحرف “ل

گلشن-لاله-طلوع-کلام-غزل-نیلوفری-قلب-لطیف-گلبرگ-لحظه-گلپونه-خیال-خلوت-نخلستان-کلید-کلبه-پلکان-التهاب-تولد-اطلسی-گلواژه-نیلگون-سنگلاخ-دلواپسی-لحظه-قفل-پل-تونل-افلاک-تلاوت-لطف الهی-یک بغل اطلسی-بلور-سلام-داغ دل-حوالی-ظلمانی-نی لبک –خالی-فاصله-دلشکسته-التماس-سیاهچال-غزال-شالیزار-تسلیم-جمال-ملاحت-کلک-خیال-نهال-لادن-لک لک-دلخور-طبل-باطل-طلیعه-تلخ-طلوع-مجال-بال-کال-پلک-پولک-فال-یال-گلگون-بلبل-کهنسال-هاله-دلنشین-آلاچیق-دلواپسی-چاله-بلدرچین-کولی-رمزالود-گلو-دلخسته-گلوگاه-کربلا-

گل-قبله گاه-باتلاق-گل آلود-ظالم-ظلمات-لبخند-ملکوت-ملائک-قندیل-ظلمت-کوله‌بار -دلبر-وصال-سالک-زوال-اشتعال-علاج-لغزش-قله-تلاطم-شعله-هولناک-قبول-مصلحت-ناله-کمال-غافل-جلبک-گلزار-گلستان-عالم-وصل-بطالت-صلح-جبرئیل-زلال-غزلخوان-غفلت-لغزش-خلعت-پاکدل-دخیل-سرمنزل-گلشن-خوشدل-فلک-دلگشا

واج آرایی باحرف “م

مرز-رمز-زمرد-گندمزار-زمزمه-زخمی-مزرعه-زمانه-مزار-زمستان-زمین-زمان-رموز-مرموز-مجذوب-معجزه-مهیب-مبهم-هم سفر-مهتاب-مبهوت-مهمان-هجوم-شبنم-چشم-شمیم-مشام-سلام-سرانجام-نافرجام-انتقام-کلام-کام-مرام-بام-ناتمام-مدام-استشمام-پیام-پیغام-قیام-ظلام-نقره فام-رنگین کمان-آسمان-دامن کشان-ارمغان-نم نم -عالم-جهنم-غم-مرهم-میسر-غمبار-ماندگار-مرگبار-بیمار-معصومانه-غمگینانه-نغمه-مریم-مجال-جمال-کمال-ملال-محکوم-سرمنزل-محروم-حرم-حریم-ماسه-حماسه-صور-مخمور-معطر-مکرر-مادر-مه-سپیده دم-شرم-پشیمان-مرثیه-پژمرده-پیچ وخم-مژده-قامت-قیامت-کرامت-مصلحت-ملاحت-مشتاق-اعماق-تسلیم-سرزمین-تقدیم-توهم-ترنم-تبسم-میخانه-گمشده-چمن-چکامه-شمع-شمشیر-محشر-دشمن-آرامش-تمشک-سمند-فراموش-مست-سیما-موسم-مستجاب-کمند-امید-مواج-مقدس-معنا-مهربانی-قهرمان-اهریمن-میهمان-ملائک-مصیبت-ماجرا-ضامن-محفل-جامه-رمزآلود-جامه-ماهیگیر-موج-مسافر-آمین-زمزم-مظلوم-ظلم-ظالم-ظلمت-تلاطم-مهتاب-مدد-معما-عزم-غمدیده-هما-ملودی-ناموزون-محتاج-غمناک-کیمیا-مرگ-مانوس-ملکوت-دامن-مخملی-طعمه-حجم-مرمر-مثالهای ترکیبی:  تبسم غمبار مهتاب-نغمه ی غمگینانه ی ملائک-زمزمه ی زخمی- مسافر- کلام معطر ماندگار –سیمای مغموم- حجم زمان-مرز نا امیدی -معجزه ی مهربانی -ملودی امید .

واج آرایی با حروف (ز-ذ-ظ-ض)

زندان-زندگی-رهگذر-روزگار-زخم‌-زخمی-تازیانه-زنجیر-زمین-زمان-بغض-قضاوقدر-ضمیر-ضامن-لحظه-رموز-غزل-موزون-ناموزون-آغاز-سرگذشت-آواز-آوازه-پاییز-خداحافط-بازتاب-زیان-ظلمات-لغزش-زیستن-زمزمه-برزخ-هم آواز-غزلخوان-طنین‌انداز-آتش افروز-شوره زار-شالیزار-زیرباران-رمز-بذر-زرد-سبزینه-سبزقامت-نوازش-نازنین-گلزار-زانو-تیزپا-سرمنزل-زمستان-ذهن-سوزان-پیشواز-آزاده-خاطره‌انگیز-راز-مرموز-مرز-مزار-دروازه-رین-زیبا-راز آلود-بازیچه-نظر-گریز-نظاره-رستاخیز-زمزم-عطش‌خیز-زمرد-زیتون-عصازنان-عرض-منظره-کوزه-راهزن-جزیره-مجذوب-حیرت‌انگیز-آذین-

نماز-ستیزه-عاجزانه-زلف-شاهزاده-ریزش-تقاضا-اعتراض-زوال-سرزمین-بازار-زاری-انتظار-زلال-رضوان-معجزه-حضرت-مظلوم-اضطراب-بازی-لغزش-سزا -ناز-ظلم-ظالم

واج آرایی با حرف “چ

چراغ-چهره-به ناچار-بیچاره -کوچه باغ-چین خورده-چتر –چمن –چشمه –دریاچه -چرخش –چشم –چاه –باغچه –چلچله-چکاوک –کوچه –پیچک –چنار –چاله-غنچه –پوچی –چکامه –بازیچه –سیاهچال –پاورچین –بلدرچین –چلیپا –

(واج آرایی باحروف ثسص )

سیب-سرخ-سوز سرما –سریر- –پیوسته –ستودن –میسر –  سوزغم-فانوس –آسمان-سفیر –سراغ –سراب –سحر-سخن –استاد-قاموس مسافت –فاصله –سپید –سیاه –یاسمن –گیسو-خاکستری –سوار –دلخسته-سپیدار –کوهستان-مسافر –کهنسال –قصر –صحرا-افسوس –افسرده –افسون –مرثیه –دست به دعا –عکس –حسرت –سعادت –دلواپسی –ثانیه ها –تسلیم –صفحه هستی –تصویر –قرص خورشید –تندیس –مجسمه –ساحر-آستانه –هم‌سفر –صاعقه –نخلستان –سهم –ستاره –مستجاب –اسیر –مسیر –صدا –مقدس –سرود –سینه سرخ –بستر –سیاه چال –التماس –وصل- پرستو-سپیدبال-سوگوار –گلستان –وصال –ساده –اقیانوس –سرد –بوسه –رخسار-اکسیر-احساس –افسانه –ققنوس –طاووسی –سوگ –مقدس –سیر –سفر نامه –سرزمین –مصلحت –دلشکسته –ستیزه –رقص –ساقی –سکوت –اطلسی-سایه –سنگین –فصل –تابستان-موسم –زمستان –تفسیر –گسترده –زیستن –سجاده-تسبیح –یاس –سبز-دشتستان –مصیبت –سرنوشت –سوزان –استشمام –اسرار –سرمنزل –گورستان –سوال –سلام –پاسخ –سیما –سرگردان –سنگلاخ –عصر-سقوط –سطر برجسته –سنگ صبور –نسیم –سپیده دم –سمند –وصل –حصار –صدف –حماسه –جست وجو –سنجاقک –سبز قامت –ساغر –سرشار –موسیقی –سقوط –تبسم -صبورانه –سقف –قفس –ماسه –دست –آهسته –حادثه- سبزینه –صنوبر-دل سپردن –صداقت –فرصت –استراحت –قصد –تصمیم –سپاس -سعادت –سالک –مانوس –صلوات –سبکبال –کاروان سرا –سرگذشت –ساربان-سایبان –خسته –پینه بسته –سپری کرد –سخت –فرسوده –معصومانه –حدیث –سحر –سجده –سنگلاخ –رستاخیز –شکسته –عبث –خرسند –جسارت –خجسته

  با حرف “ک

یک عمر –کهکشان –بیکران- کاروان –کام –کلبه –کلید –شکوفایی-کوچه –دهکده-کبوترانه –باشکوه –کوچه باغ –مکرر – کاروان سرا –کلاغ –اکسیر-فلک –پلکان –کلام –کاه –کوه کوزه شکسته –کهن –کیهان -کاشانه –اشک-–کودکانه-شاپرک-شکوفه –کابوس –کهنسال –کیمیا –سکوت –کویر-بکر –کودکی –پیچک –شکرانه-عکس-تک ستاره -کمین –  کشتی-کرامت –کمند –کمان –شکیبایی –کدامین –کجاوه –کمک-چکاوک-غمناک-هولناک –کاخ- کلوخ –کوخ-ملکوت –ملائک-حکایت –تکاپو –شکایت -سالک-کربلا-دامن کشان –کعبه-پولک –کهکشان – برکت –پلک–افلاک -تمشک –تکرار –کال انکار –افکار –شکار –تک درخت –پیکر –کوله بار –حرکت – جلبک –کمال –نیک –

واج آرایی باحرف “گ

سنگ-نگاره-گریه-گلو-گهواره-گورستان-آهنگ-مرگ-یادگار-ماندگار-گردش-گردون-گوهر-گمشده-روزگار-مرگبار-رنگ-زنگ-زندگی-نگارش-نگار-گردباد-جنگ-گسترده-نگین-نقره گون-گنج-ماهیگیر-گدا-درنگ-رهگذر-سوگ-گندمزار-قبله گاه-گل-گلبرگ-گلپونه-گل شیپوری-گریبان-جایگاه-رنگین کمان-برگ-وبار-دیدگان-گیسو-عطرآگین-گریز-نگاه-سنگلاخ-گنجایش-تنگنا-گناه-سوگوار-گلستان-گلشن-گلواژه-گلگون-گیج-غمگینانه-دلتنگ-سنگین-سرگردان-گور-گریان-حیرت انگیز-گهگاهی-گوش‌سپردن-گل آلوده-گنبد-نیلگون

واج آرایی باحرف “ج

حجم-جهان-نجوا-گنجشک-اوج-جنگ-برج-جادو-جایگاه-جلبک-جامه-جوان-جاده-هجران-رنج-گنج-جرعه-جویبار-ماجرا-جوانه-پنجره-حنجره-موج-جغد-سرانجام-هجر-جنون-جنایت-عروج-نافرجام-هجوم-امواج-اجابت-حاجت-مستجاب-جمال-جبرئیل-مجال-جان-جزیره-وجود-جشن-معجزه-جست وجو-زنجره-اجاق-جالیز-ناجی-مجذوب-انجمن-جهنم-شرجی-جوینده-حقیقت جو-جهاد-جانانه-مجنون-جبران-سراج-زنجیر-خنجر-علاج-عاجزانه-محتاج-سجده-سنجاقک-جویا-مواج- جفا

واج آرایی باحرف “ی

یاس-یاسمن-پیام-شقایق-رایحه-مریم-ریحان-زیتون-سایبان-آیینه-دنیا-آیه-یوسف-یک‌عمر-دقایق-تاروپود-یار-یاور-یاسین-ثانیه ها-هیاهو-حیرت-سایه-نمایان-اقیانوس-قیام-اقاقیا-سیاهچال-خودنمایی-پیکر-دریایی-دیار-خیال-کیمیا-قیامت-یاد-یادگار-زیان غیب-پیوند-رویا-پیدا-هدیه-پایکوبان-ییلاق-یقین-تازیانه-شیطان-یال-قایق-حیف-جوینده-

مثال:دقایقی درآیینه خیال ،ثانیه هایی در حیرت،کناردریا زیر سایبانی از زیتون،بارایحه یاس ویاسمن،شقایق وریحان،می نشینم ولذت می برم.

واج آرایی باحرف “خ

رستاخیز-خاک-خزان-تلخ-پیچ وخم-نخلستان-خوش بختی -خاموش-سنگلاخ- خروش- خیانت –خون-خورشید-سخن-خیال-خرقه-خاک -آوازه خوانی -یخ بندان-خویش-خشت-خیمه-خجسته-خدا-دلخور-درخشان-خلعت-بدبخت-خیره-نخل-خرسند-خلسه-دخیل-خمار-خواب آلوده-خام-خواب-خط-خطر-خاطره-خاطر-مخمل سبز زمین-  خیس -خطوط-خط خطی-خلوت-خانه-خفقان-خفته-زخمی-خوب-خاطره انگیز-لبخند-فرخنده-چین خورده-خودنمایی- دلخسته-خیل-بی خبر-آخر -برزخ-خم-میخانه-خالی-جست وخیز-عطش خیز-خاکستر-خداحافظ-خواهش -خوشه-خوشدل-خار-خنجر-درخت

مثال:او خاطرات تلخ خزان زده ی زندگی ام را به خاطراتی خوش مبدل کرد .

موج خروشان خوش بختی ،مرا در بر گرفته بود .

لبخند تلخ درخت ،در خزان خود نمایی می کرد.

واج آرایی با حرف “ب

بهاران-نردبان-باران-بیکران-بی نشان -پایکوبان-گریبان-سایبان-شتاب-آب-فریب-آفتاب-شهاب-زیبا-سراب-بکر-بنفشه-اردیبهشت-لبخند-آبشار-مرگبار-کوله بار-عبور-عقاب-باشکوه-بستر-مهتاب-برکت-بارش-شب-کوچه باغ –صبح-بلور-آبی-بازار-قربانی-بهشت-مصیبت-غربت-قاب-برگ یاس-اشتباه-مبهم-مجذوب-صحبت-بهانه-تب-جلبک-بام-بخت-صبور-کلبه-دلبر-مبهوت-بذر-بامدادان-باد-غروب-بال-برهوت-طلب-برزخ-باده-تسبیح-بازیچه-آشوب-بی پروا-پینه بسته-شکیبایی-غیب-غلبه-بطالت

مثال:اردیبهشت ماه بود .عقاب باشکوه برپهنه ی آبی بیکران آسمان ،بی پروا پر پرواز گشوده بود.در بستر پینه بسته ی رود،جلبک های سبز ،چه جذابیتی داشت  .کوچه باغ ها ،سرشار از بنفشه وبومادران بود وسایبان های سبز،استراحت گاه مسافران .آفتاب به شتاب از نردبان صبح بالا می رفت ولب بام می رسید.لبخند سرخ غروب ،زیر بارش باران چه زیبا بود .کلبه های گلی در آن طرف آبشار ،کوله باری از خاطره بود وتیرباران شهاب در شب به کدام نشانه بود ؟!

این متن ۴۳ حرف “ب”داشت

واج آرایی باحروف (ت-ط)

خطا-تردید-خجسته-پیوسته-خط-تاروپود-حیات-حکایت-غربت-شتاب-اردیبهشت-تابلو-لطیف-دفترهستی-گلستان-عطرآگین-تصویر-بهشت-تندیس-کوهستان-تولد-تمشک-طلوع-طعم-تلخ-غربت-خوش بختی –دشت-تشنه-معطر-عطش-برکت-بستر- خاکستر-کبوترانه-تار-شکسته-بایلاق-نخلستان-ستاره-طلب-عاطفه-لطف-استاد-ترانه-توفان-انتظتار-سرنوشت-فرشته-شیطان-سعادت-مصلحت-طبیب-وطن-طعمه-سقوط-فرصت-بدبخت-آشتی-آتش-خلوت-خاکستری-دست-تقدیر-درخت-خفته-ارتفاع-مصیبت-صداقت-بشارت-جسارت-انتقام-غفلت-توبه-مستجاب-اعتراض-استراحت-زمستان-تابستان-غوطه ور-ظلمت-حسرت-دعوت-تلاوت-برهوت-بازتاب-سکوت-تصمیم-طلایی-ستیزه-سرگذشت-طلیعه-طبیعت-گلستان-خطر-آتش‌فشان-طواف-سطح-طلسم-توهم-قامت-تازیانه-آستانه-اجابت-خلعت-گورستان-اشتباه-ناتمام-فرصت-واسطه-حیرت انگیز-طرح-طاووس-مبهوت-امتداد-خسته-پرتوان-التهاب-شط-طنین انداز-حیرت-ملامت-محتاج-غنیمت-قیامت-وفات-رحلت-کرامت-طبل-باطل-تسلیم-ظلمات-رستاخیز-تپش-آهسته-ستون-تنگنا-تکاپو-تکرار-تقدیم-مشتاق-حقیقت-تسبیح-تنگدل-آشفته-پینه بسته-تفسیر-تجربه-اوقات-تلاطم-نفرت-بخت-خاطر-منتطر-بطالت-گسترده-عطش خیز-دلخسته-طعنه-تیزپا-تقاضا-دشتستان-

واج آرایی باحرف ( ف)

سرخ‌فام-دفترهستی-آفرینش-افلاک-جفا-افق-توفان-فرسوده-فروغ-فراموش-مسافر-فانوس-افسانه-فصل-صدف-افسوس-زلف-افسرده-خداحافظ-شفق-شفاعت-فدا-فلک-لطیف-فاصله-فرار-فراز وفرود-قافیه-فولاد-فیروزه ای-نیلوفری-سفر-سفید-فریاد-قاف-افسون-فال-قافله-برف-فاتحه-فریادرس-ارتفاع-عاطفه-آفتاب-شکوفایی-فریب-فهم-وفات-قفس-حیف-فرخنده-فکر-فرشته-افکار-فوری-قفل-لطیف-فانی-فرصت-کف-محفل

نمونه متن واج آرایی با حرف  ف

فرازوفرود زندگی را طی کرده بود.برف سفیدپیری برزلف او حکایت از افکار سفر آخرت داشت افسون فرشته ی مرگ فرصت فریب رابراوبسته بود.فریاد خداحافظی از زندگی زمینی هستی را فرا گرفت.قفس فولادین دنیارا شکست وبرافلاک نیلوفرین درمحفل فرشتگان جای گرفت وحالابه ارتفاع آفتاب باید پاسخگو می بود.دوستان براو فاتحه ای خوانده واشکی نثار کردند.

متن بالا ۲۲حرف  ف  داشت.

واج آرایی باحرف ( د)

دیو-دفتردل-دهکده-دقایق-باده-دیدگان-دعا-دروازه-یاد-تردید-مزد-دریایی-اندیشه-شوریده-دشمن-دلنشین-دشت-شیدا-دندان شکن-دلگشا-خوشدل-شاید-خورشید-شاد-زندگی-به‌تدریج-درد-درمان-دف-فرخنده-استاد-زمرد-ملودی-وداع-دعوت-سپید-مدد-پند-مزده-مداوا-مدارا-فریادرس-تولد-تقدیم-پیوند-پلاسیده-پیاده-ای دریغ-تقدیر-قاصدک-قضاوقدر-دست-دروغین-سرد-سرود-گدا-یادگار-لادن-گردباد-کلید-داغ دل-دلشکسته-مدام-دخیل-مادر-زندان-یخبندان-کمند-دیرین-پاکدل-کودکی-درخت-دلخسته-بدبخت-دلخور-جادو-دریا-دفترهستی-ردپا-دوباره-دیار-دور-امید-نوید-دیوانه-وعده-وادی-باد-ساده-تندیس-کلید-دامن-ماندگار-دلبر-قندیل-سرگردان-دیدار-دیوار-آدینه-رمزآلود-شهد-تاروپود-دروازه-درخشان-جاده های دوردست-چین خورده-فرسوده-درحرکت-خودنمایی-لبخند-دود-ردپا-پزمرده-درنگ-دلواپسی-دشتستان-دامن کشان-گندمزار-اردیبهشت-دیارمقدس-حدیث-تقدیر-سپیدار-بامدادان-امتداد-کودکانه-

واج آرایی باحرف ( ن)

تابستان-زمستان-شیون-زیرباران-گورستان-شیطان-صنوبر-افسانه-نوید-سرنوشت-قربان-پریشان-ویران-جهان-صدچندان-مزدگانی-وردزبان-بی سروسامان-طولانی-آذین-جان آفرین-واپسین-دروغین-ارغوانی-سایبان-ساربان-سمند-خرسند-سوزان-ستون-فانوس-سبزینه-سینه سرخ-نفرین-نفرت-نامتناهی-نقش-سخن-نیک-ناله-گناه-نور-زیتون-نار-نقاشی-فرخنده-نهان-ریشخند-دلنشین-موزون-نغمه-غزلخوان-قناری-غمگینانه-سنگ-قنوت-نسیم-سنجاقک-اقیانوس-ریحان-مانوس-سرانجام-نظر-وطن-سفینه-ناب-محزون-نوید-انحنا-افسونگر-کودکانه-دیوانه-ذهن-میهمان-سنگلاخ-آمین-دانه-گریبان-زمانه-دیدگان-یگانه-بهانه-جنگ-شبنم-تشنه-شیرین-نگین-زرین-چین‌خورده-کوهستان-لبخند-خودنما-فانوس-کهکشان-ناتمام-گردون-سنگلاخ-طعنه-ثانیه-اهریمن-نخل-آستانه-دشتستان-درنگ-بیکران-نظاره-رنج-پایکوبان-دامن کشان-ارمغان-آشنا-آهنگ-گندمزار-شیون-بی نشان-انجمن-کهن-میهمان-پرتوان-سرزمین-ناجی-نیلگون–جنون-کمند-کبوترانه-خاطره انگیز-چنار-بلدرچین-عاجزانه-غنچه-جهان-جوانه-نجوا-افسون-نمایان-ترانه-راهزن-آهنین-توفان-درخشان-خون-کاروانسرا-عصازنان-پینه بسته-اینک-رنج-معنا-نردبان-پلکان-تندیس-بهاران-ماندگار-نگاه-پاورچین-گلستان- تنور- نگارش-آفرینش-پیشانی-دامن-قندیل-عطراگین-خانه-نازنین-قهرمان-کاشانه-معصومانه-نافرجام-سرگردان-آدینه-کهنسال-سنگین-نوازش-نشانی-آتشفشان-دشمن-روشن-پریشان-روشنا-جشن-گنجشک-نفس-غنیمت-یقین-نیلوفر-نم نم-آبان-رنگ-زندان-زنجیر-خنجر-جهنم-آسمان-منتظر-زیان-مجنون-اندیشه-پناه-میخانه-نوش ونیش-گنج- ناز-گلشن- یخبندان چمن-شکرانه-پند-غمناک-غنچه-طنین-ترنم-تازیانه-پیوند-پونه-پنجره-انتقام-نقره فام-انتظار-هولناک-منظره-سرمنزل-ضامن-زمین-زمان-نماز-تنگدل-پونه-گلگون-لادن-رنگین کمان-نهال-نی-نخلستان-تیروکمان-نورانی-روزن-ناچار-نعره-نیلوفری-آیینه
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1398/09/21 22:24

مقاله

1398/09/21 22:26

نویسنده : محمد نوروزی
به زودی مقالاتی از خودم را بارگذاری خواهم کرد.


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1398/09/21 22:27

حسن تعلیل

1398/09/21 22:18

نویسنده : محمد نوروزی

حسن تعلیل آوردن دلیلی ادعایی به جای علت اصلی یا ایجاد رابطهٔ علت و معلولیِ تخیّلی بین دو پدیده است. این علت سازی عموماً مبتنی بر تشبیه است و هنر آن زشت یا زیبا نمودن چیزی است. با وجود این حسن تعلیل، واقعی، علمی یا عقلی نیست. مخاطب آن را از علت اصلی دلپذیرتر می‌یابد. بیشترین حسن تعلیل در ادبیات فارسی، در اشعار منوچهری دیده می‌شود. هر چند در آثار رودکی، حافظ، سعدی، سنایی و نظامی  نیز نمونه‌های بسیاری از آن وجود دارد.

مثال:

هنگام سپیده دم خروس سحریدانی ز چه رو همی کند نوحه گری
یعنی که نمودند در آیینهٔ صبحاز عمر شبی گذشت و تو بی‌خبری

آیا هرگز فکر کرده‌اید که چرا خروس به هنگام سحر می‌خواند؟ کسی پاسخ واقعی این سؤال را نمی‌داند. تنها می‌توان گفت که این از خصلت‌ها و غرایز طبیعی این حیوان است. اما شاعر در مثال اول برای خواندن خروس سحری علّتی خیالی می‌آورد. او می‌گوید که خروس بدان سبب ناله سر می‌دهد که در آیینهٔ صبح حقیقتی را می‌بیند و آن این است که از عمر ما روزی دیگر گذشته و ما هم چنان در بی‌خبری مانده‌ایم. ناله سردادن خروس در غم این بی‌خبری است. این علّت ادعایی که سخت پذیرفتنی می‌نماید و توان اقناع مخاطب را دارد، عامل اصلی موسیقی معنوی موجود دراین بیت است.

مثال:

رسم بدعهدی ایّام چو دید ابر بهارگریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد

در اینجا حافظ بارش باران بر سبزه زاران را ناشی از گریهٔ ابر بهاری می‌داند که از دست بدعهدی روزگار به ستوه آمده‌است؛ در حالی که در عالم واقع علّت بارش باران برای همگان روشن است.

مثال:

تا چشم بشر نبیندت رویبنهفته به ابر چهر دلبند

شاعر علّت ابر پوش بودن قلّهٔ دماوند را برای ندیدن او بیان کرده‌است.

تو قلب فسرده زمینی از درد ورم نموده یک چند

علت برآمدگی دماوند اینگونه توجیه شده‌است که (دماوند) قلب زمین تصور شده‌است که درد گرفته و از شدت درد، ورم نموده‌است.

به این نمونه دقت کنید:

نهنگی بچهٔ خود را چه خوش گفتبه دین ما حرام آمد کرانه
به موج آویز و از ساحل بپرهیزهمه دریاست ما را آشیانه

اقبال لاهوری در این دوبیتی، برای پدیدهٔ به گل نشستن نهنگ‌ها دلیلی غیر واقعی و شاعرانه می‌آورد. در واقع برای آنکه خواننده را متوجه کند که در پی آسایش و سکون مطلق نباشد، غیر مستقیم سرنوشت نهنگ‌های به گل نشسته را به عنوان شاهد می‌گیرد و هشدار می‌دهد نهنگ (آدمی) اگر در پی آرامشی به دور از هر گونه هیاهو باشد، دچار رخوت می‌شود و این رخوت، هلاک آدمی (نهنگ) است.

مثال:

درختان را دوست می‌دارمکه به احترام تو ایستاده‌اند

مثال:

می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوستاز غیرت صبا نفسش در دهان گرفت

گل را هم 'رنگ'ست و هم 'بوی'. جلوه گری گل، عاشق را از احوال یار (دوست) باخبر می‌دارد اما اینک نه چنین است چرا که در هنگامهٔ وزیدنِ باد صبا، فرصت عرض اندام ندارد و هیبت و غیرت باد صبا سبب گشته او خاموش بماند و عطر و بوی خود را نپراکند، چراکه 'فرصت'، فرصت باد صبا است.

مثال:

از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوشغرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست

در این بیت حافظ علت حل شدن شکر در آب را کم آوردن شکر در برابر شیرینی لب یار می‌داند

مثال:

اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب خجل از کردهٔ خود پرده دری نیست که نیست

در این بیت حافظ دلیل سرخی اشک خود را خجلت اشک از فاش کردن راز شاعر می‌داند.

مثال پایانی از صائب:

بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکردحاصل بی‌حاصلی نبود به جز شرمندگی

در این بیت، شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه‌ها و برگ‌های درخت بید، علتی شاعرانه اما غیرواقعی آورده‌است و آن، سرافکندگی بید به سبب بی‌حاصلی است.
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1398/09/21 22:20

برای کنکور چگونه درس بخوانیم؟

1398/09/21 22:15

نویسنده : محمد نوروزی
یکی از بزرگترین دقدغه های ذهنی داوطلبان این است که به چه روشی باید برای کنکور، درس بخوانند .
آیا باید متفاوت از دوران مدرسه درس بخوانند ؟
آیا حتما" باید از کلاسهای کنکورو روشهای تستی استفاده کنند؟
آیا باید از کتابها و جزوات خاصی استفاده کنند؟
آیا باید خط به خط مطالب را حفظ کنند؟
آیا باید شب و روز درس بخوانند؟
آیا باید از خواب و خوراک و ورزش و تفریح بگذرنند؟
چه باید کرد ؟ کدام راه به موفقیت در کنکور ختم می شود ؟ و .....
از این به بعد سعی می کنم ، جواب این سوالات را به همراه مطالب جدید و دانستنیهای مفید در هر مقاله بگنجانم .
ولی برای شروع، اضطرار بحث چگونگی درس خواندن ، بیشتر محسوس است .

اولا" به علت مهم بودن معدل در کنکور سالهای آینده، باید در طول تحصیل بسیار خوب و عمیق درس بخوانید و با معدل عالی دیپلم بگیرید ، در راستای همین برنامه سازمان سنجش هم با مفهومی کردن سوالات در یکی دو سال اخیر داوطلبان کنکور را به خواندن دقیق کتب درسی و عدم استفاده از روشهای کوتاه و تستی تشویق کرده است .


این جملات را شاید خیلی شنیده باشید :

کنکور خیلی سخت بود !!!
سوالات وقت گیر بود ، هر چی حل می کردم به جواب نمی رسیدم !!!
همه ی اونارو حفظ بودم ولی نمی تونستم از 4 گزینه یکی رو انتخاب کنم !!!
بعضی سوالا اصلا" از کتاب نبود !!! و....
چرا ؟
چرا اینگونه شده ؟
چرا داوطلبان نمی توانند آن طور که باید و شاید به سوالات جواب دهند؟
بعد از بررسی سوالات 10 سال گذشته ی کنکور و مقایسه و تحلیل روند سوالات به این نتیجه رسیدیم که سوالات به سمت مفهومی و دقیق شدن پیش می روند ، یعنی کاملا" از کلیشه ای بودن خارج شده اند .

همچنین سازمان سنجش تصمیم گرفته است، دقیقا" فقط از متون ،مثالها و تمارین کتب درسی و مطالب مفهومی وابسته به آنها سوال طرح کنند .
گزینه ها را طوری طراحی کنند که فقط کسانی که آن مطلب را کامل فهمیده و یادگرفته اند، بتوانند از بین گزینه ها درست ترین را انتخاب کنند .
در سوالات ، کاملا" مشهود است که داوطلبان باهوش تر ، پرتلاش تر ،ماهرتر، دقیقتر و بهتر غربال خواهند شد .

متاسفانه چون برخی مراکز پیش دانشگاهی و دبیرستانها و مخصوصا" کلاسهای کنکور دانش آموزان را به سوی سطحی خواندن و حفظ کردن مطالب سوق می دهند و دانش آموزان به جای اینکه دروس را تشریحی و دقیقتر بیاموزند و نقاط ضعف خود را مرتفع کنند ، روش تستی خواندن و نحوه ی تست زدن را می آموزند.

در این میان سازمان سنجش برای مقابله با این نظام غلط و غیر اصولی ، سیاستهای ( مفهومی ترکردن سوالها و تاثیر معدل نهایی سال سوم متوسطه ) را در پیش گرفته است تا داوطلبان برای فراگیری دقیق و عمیق درسها ارزش بیشتری قائل شوند .


  سازمان سنجش ادعا کرده :

 

سوالات به طور متوسط در سطح  پاسخگویی 20تا25درصد از داوطلبان است که از سطح علمی خوبی برخوردارند و برای ما  توان پاسخگویی آنها مهم است .
در حقیقت در کنکور سراسری سوالی خوب و استاندارد  است که در یک گروه آزمایشی بین 10تا30 درصد داوطلبان بتوانند به آن پاسخ صحیح  بدهند
.

حال با این اوصاف ، پس باید برای موفقیت در کنکور  چگونه درس  بخوانیم ؟!!!

 

در ادامه ی صحبتهای قبل ،حال به اینجا می رسیم که آیا در واقع ،راهکارهای عملی برای درس خواندن وجود دارد که منجر به موفقیت در کنکور شود ؟

بله !!!

الف ) باید در طول سال تحصیلی حداکثر استفاده را از مدرسه ، کلاسها ، معلمین و دانش آموزان زرنگ کلاس بکنیم .
چگونه ؟؟؟

1- قبل از کلاس ، روزنامه وار درسی را که قرار است تدریس شود را می خوانیم .

2- خیلی خوب و دقیق به درس و صحبتهای معلم (که باعث بهتر جا افتادن مطلب می شود) گوش می کنیم و فعالانه نکات مهم و اشکالات خود را یادداشت می کنیم .

3- در آخر کلاس تمام اشکالاتی را که در ذهنمان است را می پرسیم .
( تا اینجا 60% یادگیری انجام شده است ) حال 40% بقیه :

4- دروس آن روز را همان روز می خوانیم و برخی تمرینهای کلیدی را انجام می دهیم تا درس و کاربرد آن کاملا" جا بیفتد و به بهترین وجه در حافظه حک شود .

5 – دوره ی دروس و تکمیل تمرینهای حل نشده را به روزی که فردای آن ، این دروس را داریم موکول می کنیم .

6- حل تستها و تمارین بیشتر را به روزهای تعطیل و جمعه موکول می کنیم .

7- برخی مطالب (مانند لغات زبان ، مترادفهای فارسی ، تاریخ ادبیات ، نام اشخاص و مکانها و تاریخ حوادث مهم ، فرمولهای ریاضی و فیزیک و...) را یادداشت کرده ، در وقت های تلف شده (داخل مترو یا اتوبوس ، زنگ تفریح و زنگهای بیکاری ، منتظر ماندن در مکانهای مختلف ) مرور می کنیم .

ب) باید از منابع موثق و مفید برای درس خواندن استفاده کنیم .
چگونه؟؟؟

به تاکید موکد سازمان سنجش، طراحان سوالات کنکور باید از متن کامل کتابهای درسی تدریس شده در دبیرستان و پیش دانشگاهی سوال دربیاورند، مخصوصا" در 2-3 سال اخیر که از قسمتهای بسیار ساده ی کتابها ( فیزیک ، در کنکور 84 ) چند سوال مفهومی درآورده بودند که نزدیک به 85% دانش آموزان نتوانسته بودند به آن جواب دهند .

پس واضح و مشخص است که اکثریت داوطلبان به متن کتابها اصلا" اهمیت نمی دهند .


اکثر داوطلبان با متن کتابها اینگونه برخورد می کنند :

 

زبان و ادبیات فارسی :


از تاریخ ادبیات ، فقط اسم نویسنده و نام کتابها را حفظ می کنند.
درمورد نثرها فقط کلمات مهم و خود آزمایی ها را می خوانند .
در مورد شعرها به معنی شعر و اصطلاحات مهم اکتفا می کنند .
درحالی که ، برای پاسخ دادن به سوالات ادبیات (بخصوص در 3-4 سال اخیر)
باید به همه ی کتاب مسلط می بودیم ، چگونه ؟؟؟:

1- تمام درآمدها و تاریخ ادبیاتها را خط به خط می خوانیم و به همه ی نکاتش از قبیل املا، نگارش ، صنایع ادبی اشاره شده ، نام مکانها ، اشخاص و
سبک ادبی آنها، کتب ، تاریخ حوادث و وقایع و... توجه می کنیم ، و موارد مهم را فیش برداری * می کنیم .

2- متن تمام درسها چه شعر ، چه نثر ، چه داستان و ... را خط به خط می خوانیم و موارد زیر را در هنگام خواندن بکار می بریم :
_ دور کلمات مهم از نظر املایی خط می کشیم .
_ زیر کلمات مهم از نظر معنایی خط می کشیم .
_ صنایع ادبی(مخصوصا" تشبیهات ، تلمیحات ، کنایه ها ، مجازها و...) موجود در متن را با مداد کنار هر جمله می نویسیم .
_ قسمت توضیحات را دقیق و کامل می خوانیم و تمام معانی آورده شده برای یک کلمه یا اصطلاح را حفظ می کنیم ، نه یک یا دو معنی را.

3-از معلم خود می خواهیم تمام خود آزمایی ها و پرسشهای آخر درس را تک به تک حل کند و در مورد آنها سر کلاس صحبت کند !!!
چون در کنکور 2 سال پیش دقیقا" از شعری که اصلا" در کتابهای درسی نبود سوالی داده بودند که حتما" باید آن شعر را همرا با معنی و مفهوم آن بلد می بودی تا بتوانی پاسخ آن تست را بدهی ، بعد از بررسی متوجه شدیم که در یکی از خود آزمایی ها فقط گفته بود فلان شعر را در کلاس بخوانید و در مورد آن بحث کنید .

4- اعلام و فهرست منابع و اشخاص و مکانها را از آخر هر کتاب بخوانید و فیش برداری کنید .

5- کتاب زبان فارسی (دستور یا گرامر) را خط به خط بخوانید (فقط به خواندن تعاریف اکتفا نکنید) و تمام مثالها و تمرینهای موجود را حل کنید، قواعد را حفظ نکنید بلکه یاد بگیرید تا بتوانید در هنگام نوشتن و خواندن متون دیگر از این قواعد استفاده کنید و برای جلوگیری از پدیده ی فراموشی ، به دوره ، از روی کتاب درسی خودتان ، فیش برداری های خودتان و تستهای سالهای قبل بپردازید .

 

عربی :
اکثر داوطلبان به هیچ عنوان از کتاب  درسی استفاده نمی کنند ، چون این درس در پیش دانشگاهی (بجز در رشته ی انسانی ) تدریس نمی شود ،
کتب عربی به فراموشی سپرده می شوند و همه به خواندن یک کتاب کمک  درسی یا جزوه و زدن تستهای طبقه بندی قناعت می کنند ، در حالی که در سالهای اخیر  خیلی به ترجمه و درک مطلب در عربی اهمیت داده شده است و خیلی از تستهای قواعد هم در  صورت معنی کردن درست سوال و گزینه ها حل می شوند .

پس باید به کل کتاب  اشراف داشته باشید . اما چگونه ؟؟؟

1-   
 ابتدا باید قواعد هر درس را از روی  کتاب و جزوه ی مدرسه بخوانیم .
2-
تمرینهای هر درس را بدون نگاه کردن به پاسخها  حل می کنیم و تک تک آنها را در طول حل کردن معنی می کنیم
.
3-
بعد از جا افتادن  قواعد، متن آن درس را خط به خط می خوانیم و جملات را تجزیه و تحلیل و معنی می کنیم
.
4-
سعی کنید معنی کلمات را در جمله یاد بگیرید تا بهتر در ذهن بماند
.
5-
تستهای عربی را به صورت مخلوط بزنید نه به صورت طبقه بندی ، زیرا مثلا" وقتی شما در  حال زدن تست مجرورات هستید ، مسلما" ناخودآگاه گزینه ای که کسره دارد را انتخاب می  کنید و متوجه نمی شوید بالاخره آن درس را یاد گرفته اید یا نه
!!!
6-
در حین زدن  تست، سوالها و تک تک گزینه ها را معنی کنید حتی اگر تست ترجمه نباشد و فقط قواعد را  در نظر داشته باشد.


بینش اسلامی :
خوشبختانه کتب درسی بینش ، بیشترین مورد استفاده را بین داوطلبان دارد. ولی باز هم اشکالاتی در مطالعه ی آن دیده می شود ، مثلا" اکثر داوطلبان به کتابهای قرآن 2و3 توجه نمی کنند در حالیکه بین 5 تا6 سوال از آنها مطرح خواهد شد .

خود کتاب بینش را هم کاملا" سطحی ، طوطی وار حفظ می کنند .
به همه ی اسمها و کتابها و تاریخها و آیه ها توجه نمی کنند ، پس حتی همین بینش به ظاهر ساده را هم باید بهتر از اینها بخوانیم ، چگونه ؟؟؟
1- همه ی درسهای کتاب بینش را خیلی خوب می خوانیم و یاد می گیریم .
2- سعی می کنیم عربی و فارسی تمام آیه ها را و اینکه این آیه یا حدیث در مورد چه موضوعی است را خوب یاد بگیریم و به خاطر بسپاریم .
3- تمام اسامی و نام کتابها و تاریخهای مهم ( خصوصا" دروس امامها در بینش دوم ) را که حتی در زیر نویس آمده ، به خاطر می سپاریم .
4- قرآن 2و3 را خوب و بخش به بخش عربی و فارسی باهم ، می خوانیم و یاد میگیریم تمام سر فصلها و اینکه کدام سوره مربوط به کدام موضوع
است را خوب به خاطر می سپاریم .
5- بسیار مهم !!!

مساله ی اصلی بسیاری از داوطلبان برای بینش فراموش کردن آن است نه خواندن آن .

برای جلوگیری از این پدیده به دستورات زیر عمل کنید :
_ زود به زود دروس خوانده شده را دوره کنید و تستهای آنها حداقل یک هفته پس از آخرین دوره بزنید.
_ بهتر است دوره فقط از روی کتاب درسی خودتان باشد ، چون وقتی شما برای اولین بار از روی کتاب درسی مطلب را حفظ کرده اید ، دقیقا" در حافظه ی بینایی شما شکل و رنگ و طرح و مطالب آن صفحه حک می شود ، پس اگر دوره هم همیشه از روی یک منبع باشد ، می تواند به یاد آوری توسط حافظه ی بینایی کمک کند .
_از خواندن جزوات خلاصه شده و گلچین شده ی بینش بپرهیزید ، زیرا خط به خط کتاب و حتی زیر نویسها مهم هستند و مورد سوال واقع خواهند شد .
_ احکام را خوب یاد بگیرید بعد حفظ کنید ، زیرا که جملات دروس احکام کمی ثقیل هستند و اگر شما درست حکم را متوجه نشوید ، قطعا" تست را اشتباه خواهید زد .

زبان انگلیسی :
کتاب زبان هم تقریبا" محروم واقع شده است .
اکثر داوطلبان گرامر را از روی جزوات می خوانند و معنی لغات را هم از آخر هر درس و یا لغتهای نوشته شده ، همراه با معنی ( به صورت فلش کارت و ....) حفظ می کنند .
در حالی که لغات زبان بسیار زیاد و فرارند و باید راهکارهای بهتری برای یادگیری آنها به کار گیریم . چگونه ؟؟؟
1- کتاب زبان ( مخصوصا" پیش دانشگاهی ) را از ابتدا شروع می کنید به خواندن و در آوردن معنی لغات از دیکشنری ( زیرا لغتی که در جمله یاد گرفته شود و با پیدا کردن به حافظه سپرده شده باشد ، خیلی عمیقتر و بهتر از لغتی که خارج از جمله با معنی حاضر و آماده حفظ شده است ،
در ذهن باقی می ماند ).
2- تمام بخشهای کتاب زبان از جمله لغات ، متنها ، صورت و پاسخ تمرینها و....
را باید بخوانید و لغاتش را در آورید نه اینکه به لغات آخر هر درس اکتفا کنید .
2- از معلم خود بخواهید تمام تمرینها را حل کند .
3- لغتها را سعی کنید با یک یا چند مترادف انگلیسی یاد بگیرید .
4- لغتهای مترادف و متضاد در کنار هم بسیار راحتتر به خاطر سپرده می شوند .
5- تستهای زبان را به صورت مخلوط بزنید نه طبقه بندی .
6- در هنگام زدن تست چه گرامر باشد چه درک مطلب و چه تست لغت ، صورت تست و گزینه ها را معنی کرده و لغات جدید را فیش برداری کنید.
این کار به شما کمک می کند دایره ی لغاتتان بسیار وسیع شود .
مخصوصا" اگر داوطلب شرکت در کنکور منحصرا" زبان هم هستید .
این یکی از کارهای واجب بر شما خواهد بود .
7- صحبت کردن در کلاس با همکلاسی ها یا در خانه با یکی از افراد تحصیلکرده ، به زبان انگلیسی دشوار ولی بسیار مفید خواهد بود.
8– لغات زبان را ، از روی کتاب درسی خودتان و درجمله دوره کنید .
9- لغات مهم را فیش برداری کنید تا در وقتهای تلف شده (اتوبوس ، مترو ، مطب دکتر یا صفهای مختلف ) بتوانید مروری برآنها داشته باشید.

اخطار !!!
داوطلبان علاقمند به زبان، فقط به شرکت در کنکور منحصرا" زبان اکتفا نکنید.
حتما" کنکور رشته ی اصلی خود را بدهید و در کنار آن در کنکور منحصرا" زبان هم شرکت کنید .
چرا که ظرفیت پذیرش و تنوع رشته در منحصرا" زبان بسیار پایین است .

ریاضی:

درس ریاضی برای رشته ی ریاضی ، مباحث بسیار گسترده و مهمی  را شامل می شود که بیشترین ضریب را دارد و در بالا و پایین شدن تراز خیلی موثر است .
مواردی که باید در یادگیری ریاضی در نظر گرفته شود ، به قرار زیر است
:

1-
بهتر است ریاضیات را از همان اول دبیرستان کم کم و پله پله سر کلاس خوب  یاد بگیریم، زیرا که ریاضی، درسی زنجیروار است و وقتی سنگ بنای یک مبحث را بد  بگذارید، روی فهمیدن و یادگیری خیلی از موارد دیگر تاثیرجبران ناپذیری می گذارد (قابل توجه بچه های سال اول یا دوم که می خواهند از الان خود را برای کنکور آماده  کنند
)

2-
کتب درسی ریاضی بسیار مهمند ، و این در حالی است که 99درصد دانش  آموزان ریاضی را فقط از روی جزوه و کتابهای کمک آموزشی می خوانند
.

3-
برای  شروع، از کتاب اول دبیرستان شروع کنید (البته چون مباحث آن بسیار ساده است و  اکثرا"در سالهای بالا تکرار شده است ، لزومی ندارد خط به خط کتاب را بخوانید و  مثالها را حل کنید. فقط به دوره ی فرمولهای ارائه شده و حل تمرینهای سخت آخر هر  مبحث بپردازید
.)

4-
با این کار قشنگ روی غلتک می افتید و متوجه می شوید که  چگونه باید با کتاب درسی ریاضی کنار بیایید و چقدر مفید است
.

5 –
خوب حالا  کتابهای سنگینتر مثل : ریاضی سال دوم ، آمار، حسابان ، جبرواحتمال ، هندسه ،  دیفرانسیل، گسسته ، هندسه تحلیلی (برای رشته ی ریاضی ) ، ریاضی سال دوم و سوم و پیش  دانشگاهی (برای رشته ی

تجربی و انسانی ) را به ترتیب زیر بخوانید :

·  تمام متن کتاب را خط به خط بخوانید .

·  مثالهای داخل متن را بدون نگاه کردن به حل آنها حل کنید ، سپس حل خود را با حل  کتاب مقایسه کنید .

·  تمرینهای کتاب را دانه به دانه بدون نگاه کردن به حل المسائل حل کرده ، سپس  اشکالات خود را از معلمین ، همکلاسیها ویا ... بپرسید ، در غیر این صورت به دفترحل  تمرین یا حل المسایل مراجعه کنید .

·  هیچگاه فرمولها را حفظ نکنید ، زیرا بزودی فراموش می کنید ، تازه اگر هم فراموش  نکنید ، نمی توانید در حل تستها از آنها استفاده کنید ، چون فقط آنها را حفظ کرده  اید و نمی دانید کجاها کاربرد دارند.

·  وقتی مطلب را از روی کتاب خواندید و مثالها و تمرینها را حل کردید ، باید آنقدر  از آن مبحث تست بزنید تا فرمولها و راه حلها به همراه کاربردشان ملکه ی ذهنتان  شوند.

·  برای دوره و تمرین تست زدن ، از تستهای کنکورهای گذشته استفاده کنید .

مثال :  شما مبحث تابع را کامل از کتاب خوانده اید ، حدود 50 تست از  این مبحث را انتخاب می کنید ، 25 تست اول را بدون گرفتن زمان ونگاه کردن به پاسخهای  تشریحی حل کنید ، یعنی دقیقا" ذهن خود را درگیر سوالات نمایید و راه حلهای مختلف را  برای رسیدن به پاسخ  درست ، امتحان کنید ، بعد از تمام شدن این 25 سوال به پاسخ  تشریحی مراجعه کنید و پاسخهای خود را مقایسه کنید
.

مهم:  کنار هر  کدام از سوالات که نتوانسته بودید هیچ راه حلی برای آنها ارائه دهید علامت منفی و  کنار سوالاتی که کامل حل کردید ولی به پاسخ غلط رسیدید علامت ضربدر و کنار سوالاتی  که نصف راه حل را رفته اید ولی بالاخره هیچ کدام از گزینه هارا درنیاوردید ، علامت  مثبت بگذارید و دست آخر ، کنار سوالاتی که با راه حل درست به پاسخ درست رسیده اید ،  هیچ علامتی نگذارید
.

خوب این کار به چه دردی می خورد ؟

به درد  دوره کردن مفید و سریع ، یعنی در دور دوم که شما خواستید این تستها را دوباره بزنید  ، (حداقل بعد از دو هفته )به حل تستهای علامتدار می پردازید و هر کدام را که  توانستید حل کنید ، علامت کنارش را پاک می کنید .
وقتی می توانید بگویید که من  به کل این 25 تست با نکاتش مسلط شده ام ، که هیچ علامتی کنار  هیچ تستی باقی نماند
.

با این فرم خواندن و تست زدن، نه نیازی به حفظ کردن فرمولها و نه نیازی به  حفظ کردن نکات تستها خواهید داشت، و نه احساس می کنید آن تستها و نکاتشان را پس از  مدتی فراموش کرده اید
.

هشدار:

درس ریاضی برای رشته های تجربی و  انسانی هم بسیار مهم و نمره آور است ، در حالی که خیلی از بچه های تجربی و مخصوصا" انسانی کل درس ریاضی و یا بخش عظیمی از آن را کنار می گزارند، یعنی اصلا" به سراغ  ریاضی نمی روند.

شما حتی اگر هم، بدون توجه به ریاضی از سد کنکور رد شوید و  در هر رشته ای که قبول شوید،  به خاطر ضعیف بودن درس ریاضی اتان در دانشگاه با  مشکلات زیادی روبرو خواهید شد
.

در مورد درس فیزیک هم قضیه تقریبا" مشابه  است ، فقط شما باید به متن کتب فیزیک و تعریفها و مثالها هم کاملا" توجه کنید،  مثالهای داخل متن و تمرینهای آخر هر فصل همیشه عینا" و یا با کوچکترین تغییری صورت  تستهای کنکور بوده اند
.

واین در حالی است که 99% بچه ها اصلا" توجهی به  کتاب درسی فیزیک ندارند و وقت گذاشتن روی حل تشریحی مثالها وتمرینها را اتلاف وقت  می دانند
.
لذا آمار سازمان سنجش در کنکور 84 نشان می دهد که فقط 3% از کل بچه  ها به چند سوال مفهومی – تعریفی فیزیک که مستقیما" از متن کتاب طرح شده بود ، پاسخ  صحیح داده اند
.

توصیه:

البته در مورد دروس ریاضی و فیزیک ، اینکه  شما درس را سرکلاس خوب گوش دهید و بفهمید هم مهم است ، یعنی فکر نکنید که اگر درس  را سر کلاس نفهمیدم ، بعدا" خودم می خوانم، یاد می گیرم . قبل از کلاس درسی را که  قرار است داده شود را روزنامه وار بخوانید تا پیش زمینه ی ذهنتان آماده ی دریافت  باشد ، و در هنگام توضیح مبحث آمادگی پرسیدن اشکالات و فهمیدن کامل درس را داشته  باشد.
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1398/09/21 22:17

فلورانس اسکاول شین

1398/01/22 02:52

نویسنده : محمد نوروزی
چند جمله از: فلورانس اسکاول شین

١. هر آنچه آدمی احساس یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هشیار اثر می‌گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می‌شود.
_

٢. جز تردید و هراس، هیچ چیز نمی‌تواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهای دلش فاصله ایجاد کند.
_

٣. اصولاً هر مرضی حاصل ذهنی ناآرام است.
_

٤. شر زاییده خیالات نادرست آدمی است و حاصل اعتقاد به دو قدرت:خیر و شر به جای اعتقاد به یک قدرت یعنی خدا.
_

٥. تنها آن چیزهایی را به خود جذب می‌کنید که بی‌نهایت به آن می‌اندیشید.
_

٦. جائی هست که غیر از تو هیچ‌کس نمی‌تواند آن را پر کند و کاری هست که غیر از تو هیچ‌کس نمی‌تواند آن را انجام دهد.
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1398/01/22 02:53

سال ٩٧

1398/01/22 02:49

نویسنده : محمد نوروزی
می آید آن روز که ما
از هم جدا خواهیم شد
غم به دل ...
بغضی در گلو ...
از هم جدا خواهیم شد
می آید آن روز که ما
در پی هم می دویم
تو به خیابان های شهر
من به قلبی از جنون
می رسد روزی که ما
عاشق هم نیستیم
می رسد روزی که من
عاشق آن می شوم
می رسد روزی که تو
عاشق آن می شوی
می رسد روزی که از قضا
ما مسافر شهر همیم
تو با آن ، من با آن
از کنار هم، رد می شویم
بوی عطر سالهای قدیم
زنده می گردد درست
آن روز میفهمیم که ما
عاشق هم بوده ایم
می رسد روزی که ما
" دوباره "
عاشق هم می شویم ...

  محمدنوروزی - دی ماه سال نود و هفت  


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -

مجموعه شعر " لیلانه ها "

1398/01/22 02:48

نویسنده : محمد نوروزی
این جا نشسته است، کسی رو به روی من
یک شعر خوش تراش، به نام قشنگ 《زن》

زیبا، اصیل، چونان تصنیفی از 《بنان》
موسیقی ی مکرر دل شور های من

دارد به شکل شعر ، به من خیره می شود
او عاشق من است ؛ یقینا ، مسلما
●●
من قانعم به ریزش پلکی، اشاره ای
من قانعم به خنده ی تلخی، عزیز من!

لختی مرا بخند، بخند و نگاه کن
گیرم که عاشقانه، گیرم تفننا

عاشق شدن، جنون قشنگی است، نازنین!
آشفته ام شبیه دو چشم تو دائما

داری در این مغازله تردید می کنی؟!
این بوف کور ، باتو غریب است ظاهرا

این مرد آس و پاس، برای تو کوچک است
این گنگ خواب دیده، این روح بی کفن

من ، شاخه ای تکیده، تو ،آغاز بغض گل
جاری است در تو وسوسه ی تازه وا شدن

《بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار (١) 》
داری تباه می شوی از عاشقم شدن

●●
باران گرفته است ؛ برو، خیس می شوی
این چتر کوچک است برای تو، خوب من!

________
١. احمد شاملو

__
شعر از حسن روشان ، وی اهل بجنورد است 


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1398/01/22 02:53

رهبر انقلاب تنها نیست

1398/01/22 02:44

نویسنده : محمد نوروزی
محمد نوروزی  [ معلم و فعال سیاسی ] : اینکه در فضای مجازی و یا برخی گروه ها  و ... بگوییم : رهبر تنهاست ؛ اشتباه است / رهبر تنها نیست ؛ اگر رهبری تنهاست ، پس ما چکاره ایم؟


یک ملت ، یک ارتش ، یک سپاه ، یک بسیج ، یک ایران و در منطقه برخی کشور های مسلمان در کنار رهبر انقلاب هستند ؛ به هیچ وجه رهبری تنها نیست ، رهبری فرمودند : ما مظلومیم اما قوی هستیم مانند امیرالمومنین (ع) / به نظر من اگر بگوییم : رهبر تنهاست بی انصافی کرده ایم ؛ جوانان ما و از جمله خودمان منتظر امر حضرت امام خامنه ای ( دام ظله ) هستیم تا در مقابل هر حادثه ای قرار گیریم و جانمان را کف دست می گیریم در راه حق علیه باطل / ما روی رهبری غیرت داریم نه تعصب ، لطف نیست بلکه عشق به رهبر است / من نمی دانم چرا برخی ها منتظر این هستند تا جنگ سخت آغاز شود تا رهبری اذن جهاد دهند تا لبیک گویند ؛ جنگ نرم در اولویت است و رهبری مدام تاکید می کنند ، جنگ نرم خطرناک تر از جنگ سخت است / من از تمام فعالان فضای مجازی که در راستای پیروان خط امام(ره) و رهبری(مدظله العالی) مشغول فعالیت هستند می خواهم تا از بازدیدکنندگان صفحه تان بخواهید سخنان امام و رهبری را نشر دهند / باید کاری کنیم تا فضای مجازی پر از تصاویر و صحبت های امام و رهبری باشد ؛ ان شا الله ، هدف ما این است.

#محمد_نوروزی
#محمدنوروزی
٩٨/٠١/١٢
منبع رسمی : اینستاگرام

ID : Khat_Emam_Rahbari


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1398/01/22 02:53

آیا در جمهوری اسلامی حجاب اجباری است؟

1397/11/17 00:35

نویسنده : محمد نوروزی
" حجاب اجباری "

محمد نوروزی | معلم و فعال سیاسی

مسئله ای که این روزها فضای مجازی را پر کرده است و کمپین های فراوانی در مورد آن به راه افتاده است حجاب اجباری است،هدف این کمپین ها این است که به حجاب اجباری نه بگویند.

هشتگ هایی مانند: نه به حجاب اجباری و یا چهارشنبه های سفید و ... برخی ها نیز با هدایت یک شخص مانند:مسیح علینژاد به این کمپین ها پیوسته اند

اساسا اصطلاح حجاب اجباری غلط است،معنایی ندارد که بگوییم در جمهوری اسلامی ایران حجاب،اجباری است،وجود حجاب در جمهوری اسلامی یک قانون است نه یک اجبار،زیرا حکومت اسلامی است

به عنوان مثال:
در دانشگاه اگر دانشجو سه جلسه غیبت کند،حذف می شود و یا اینکه اگر راننده کمربند نبسته باشد جریمه می شود،خب این قانون است،آیا باید در مورد دانشگاه بگوئیم:حذف اجباری؟ و یا در مورد رانندگی بگوئیم:کمربند اجباری؟

وجود حجاب در جمهوری اسلامی یک قانون و یک اصل است که اگر شخص بخواهد در ایران زندگی کند،باید حجاب داشته باشد،پس معنای حجاب اجباری پوچ می شود

رضا شاه می گفت:حجاب نداشته باشید و به زور حجاب را از سر مردم برمی داشت،این اجبار است،چرا که اجبار می کند بی حجاب باشید

جمهوری اسلامی می گوید:با حجاب باشید چه با چادر و چه مانتو،اما پوشش رعایت شود،بهترین نوع پوشش  را چادر می داند

مسئله حجاب در جامعه امری شخصی نیست بلکه اجتماعی است،در این خصوص رهبر انقلاب اسلامی می فرمایند:بعضی خواص در جهت تلاش عقیم دشمن ،مسئله حجاب اجباری را مطرح می کنند،حکومت اسلامی موظف است مقابل #حرام_اجتماعی بایستد. [٩٦/١٢/١٧]

٢٤ شهریور ٩٧

این متن فقط توسط صفحه مجازی خط امام و رهبری مورد تائید است.


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1397/11/17 00:37

آموزش و پرورش | محمد نوروزی

1397/09/30 02:23

نویسنده : محمد نوروزی
آموزش و پرورش؛مهمترین نهاد هر کشوری است
 
✍محمد نوروزی | زبان و ادبیات فارسی

آموزش و پرورش،اساسی ترین نهاد تربیتی در هر کشوری است،وظیفه ی انسان سازی بر عهده ی این وزارت است،آموزش و پرورش می بایست با بودجه ی بسیار بالا در جهت رشد کشور،مدارس و دانش آموزان حرکت کند.
تنها دغدغه ی امروز برای یک معلم باید فقط مسئله ی تربیت و تعلیم باشد نه مسئله ی دیگری
در جامعه باید معلم مورد تکریم و احترام باشد در غیر این صورت آن جامعه مورد احترام قرار نمی گیرد
اگر معلم احترام شود،رشد در زمینه های مختلف عینا قابل مشاهده است
بدون شک دیرینه ترین دغدغه ی رهبر معظم انقلاب،مسئله ی تهاجم فرهنگی،جنگ نرم است که رهبر انقلاب در دیدار با معلمان در اردیبهشت سال هفتاد و دو،فرمودند:من می گویم وظیفه ی معلم و فرهنگی و دانش آموز که این ها در مرکز دایره قرار دارند و همچنین همه ی کسانی که با امور فرهنگی کشور سر و کار دارند،یک جهاد و مبارزه ی طولانی است.

این پیام از سوی رهبر انقلاب بسیار واضح است که فرهنگ رگ حیاتی برای یک جامعه است و اگر پوسیده شود و از درون کرم خورده شود،جامعه دچار انحطاط خواهد شد
به طور کلی آموزش و پرورش سازنده است،تمام توان و قدرت و تفکر یک معلم و فرهنگی باید صرف تربیت و تعلیم  بر اساس موازین اسلامی و انسانی شود

قدرت اقتصادی معلم باید افزایش پیدا کند،کم نیستند معلمانی در کشور که از لحاظ اقتصادی و معیشتی دچار ضعف هستند و این باید با تلاش مدیران و افرادی که توسط همین معلمان رشد یافته اند رفع شود

امام خمینی(ره):باید مقام معلم در جامعه به گونه ای باشد که اگر از یک جوان بپرسند شما می خواهید در آینده چکاره شوید،بگوید :معلم

در سنگر فرهنگی،معلم قرار دارد،مسئولیت خطیر است،اگر تربیت و تعلیم درست صورت بگیرد آینده ای درخشان خواهیم داشت در غیر این صورت خیر
 
عزت و منزلت معلم باید حفظ شود،معلم نیز باید عزت و منزلت خود را حفظ کند
باید جلوی فرهنگ غرب گرفته شود تا وارد سیستم نشود،این وظیفه نیز بر عهده معلم است تا در سنگر فرهنگی سپر شود

امیرالمؤمنین(ع):
قُم عَن مَجلِسِکَ لِاَبیکَ وَ مُعَلِّمِکَ وَ اِن کُنتَ اَمیراً

به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی

تصنیف غرر الحکم و دررالکلم ص٤٣٥


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1397/09/30 02:19

فدریکو فلینی

1397/09/30 02:08

نویسنده : محمد نوروزی
به باور من سینما زن است، من از فیلم هایی که در آن فقط مردها حضور دارند متنفرم و بدون زن ها نمی توانم فیلم بازی کنم.


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1397/09/30 02:05

انواع سجع

1397/05/6 01:25

نویسنده : محمد نوروزی
1-سجع متوازن : آن است كه كلمات سجع فقط در وزن اشتراك داشته دارند .

مثال : ملك بی دین باطل  است و دین بی ملك ضایع

 : هر دو كلمه (ضایع .باطل ) دارای دو هجای بلند می باشند لذا هم وزن اند .

مثال : طالب علم عزیز است و طالب مال  ذلیل

 : دو كلمه ی « عزیز » و « ذلیل » دارای دو هجا ، یكی كوتاه و یكی كشیده هستند . لذا در وزن یكسانند .
......

2-سجع مطرف : آن است كه كلمات سجع فقط در حرف یا حروف پایانی  با هم اشتراك دارند .

مثال: محبت را غایت  نیست از بهر آنكه محبوب را نهایت  نیست .

توضیح  :  كلمه ی « غایت » دارای دو هجا و كلمه ی « نهایت » دارای سه هجا می باشد پس دو كلمه هم وزن نیستند بلكه فقط در حرف آخر مشترك اند .
....
3-سجع متوازی: به سجعی گفته می شود كه كلمات سجع هم در حرف پایانی و هم در وزن یكسان می باشند .

مثال : باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا  کشیده

توضیح:كلمات مورد(رسیده . کشیده )نظر دارای سه هجا  و حرف پایانی یكسان می باشند.
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: 1397/05/6 01:25

شعری از "مهدی فرجی"

1397/05/6 01:24

نویسنده : محمد نوروزی
زنی که عقل دارد عشق را باور نخواهد کرد
که زن با شاعر دیوانه عمرا سر نخواهد کرد

مبادا بشنود یک تار مویش زلّه ام کرده
که دیگر پیش چشم ام روسری بر سر نخواهد کرد

خرابم کرد چشمِ گربه ای وحشی و می دانم
عرق های سگی حال مرا بهتر نخواهد کرد

نکن... مستم نکن من قاصد دردآور عشق ام
که شاعر چون لبی تر کرد، چشمی تر نخواهد کرد

جنون شعر من را نسل های بعد می فهمند
که فرزند تو جز من جزوه ای از بر نخواهد کرد

برای دخترت تعریف خواهی کرد: "من بودم
دلیل شور «مهدی» در غزل..." باور نخواهد کرد

بگویی، می روم زخم ام زدی اما نترس از من
که شاعر شعر خواهد گفت اما شَر نخواهد کرد

مهدی فرجیدیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -

شعری در وصف بجنورد

1397/05/6 01:22

نویسنده : محمد نوروزی
ای شهر من ای بجنورد،ای شهر صداقت ها
تو باور تاریخی،با حفظ ظرافت ها

تندیس محبت باش،در نزد هر ایرانی
سرمایه ی ایمان باش،ای خاك رشادت ها

در ساحت مردانت،خورشید پریشان است
آن جا كه بتابد روز،بر اوج علامت ها

تو خطه ی گردانی،تو مهد شهیدانی
هم بام خراسانی،هم سد عداوت ها

سر سبز و تر و تازه،در چشم حسودانی
داری به دل یاران،انبوه بشارت ها

دلداده ی دور از تو،همواره« حبیب» توست
هر روز به دل دارد،افسوس و ندامت ها


پ.ن:این شعر توسط "دکتر حبیب صفرزاده" سروده شده است،حبیب صفرزاده معلم زبان و ادبیات فارسی بوده است و در حال حاضر استاد دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی است،وی در بجنورد ساکن است.


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -

فردوسی

1397/05/4 00:23

نویسنده : محمد نوروزی
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

هویت و فرهنگ ایرانی
محمد نوروزی ؛ دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی

ورود فرهنگ بیگانگان و تغییر فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی تنها یک پدیده ی سیاسی نیست،بلکه  یک مسئله ی ملی و ایرانی نیز به حساب می آید.

فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی از گذشته های دور باهم بوده اند و دو اصل لاینفک به شمار می روند.

در متون نظم و نثر بزرگانی همچون:فردوسی،حافظ و سعدی و... به روشنی دیده می شود که فرهنگ ایرانی و اسلامی به چه مقدار حائز اهمیت است.

پردیسی،خود به تنهایی نجات دهنده ی زبان فارسی است،شاهنامه که اثر ارزشمند وی می باشد می تواند به جرات بیان گر این موضوع باشد که ابوالقاسم فردوسی با چه صبر و توانی اسطوره ها،افسانه ها و تاریخ ایران را از آغاز تا حمله اعراب به ایران در سده هفتم میلادی که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان،کیانیان،اشکانیان و ساسانیان است،در دل این کتاب فاخر گنجانده است.

او با تمام قدرت به حفظ هویت و فرهنگ ایرانی پرداخته است تا جایی که حتی مرگ فرزند وی او را از این کار بازنداشت و متوقف نکرد.

فردوسی را باید الگوی خویش قرار دهیم تا مانند او حافظ و پاسدار زبان فارسی باشیم،شاید اگر فردوسی نبود،من اکنون به عربی می نوشتم و از موضوع دیگری سخن می گفتم و کاملا ما زبان فارسی را از دست داده بودیم و چندین سال بود که زبان فارسی را دفن کرده بودیم.

فرهنگ ایرانی و اسلامی نباید فراموش شود،ورود لغات بیگانه زبان فارسی را تقویت نخواهد کرد.

سنت های ایرانی و اسلامی که در سال های گذشته پررنگ بود حال می بینیم از میان رفته است،حافظ خوانی ها و نقالی ها کم تر و کم رنگ تر شده است و فاجعه است که مثنوی معنوی مولانا،در آمریکا پرفروش ترین کتاب می شود،فاجعه است که امروز سماع را باید در کشور های دیگر ببینیم.

واقعا چرا دیگر دیوان حافظ بر روی طاقچه های خانه های مان نیست؟

امروز وظیفه داریم از زبان فارسی و هویت و فرهنگ مان پاسداری کنیم.

بزرگداشت شاعران و مفاخر ایرانی باید سال به سال پررنگ تر و دیدنی تر شود.

نباید فرهنگ های نو جای فرهنگ های سنتی و ایرانی ما را بگیرند به طوری که به دست فراموشی سپرده شوند.

در آخر سر می خواهم تشکر ویژه ای داشته باشم از سرکارخانم بیتا دریاباری که فردوسی زمانه ی ماست و کمک بزرگی در شاهنامه پژوهی دانشگاه پمبروک [کمبریج] انگلستان کرده اند.

"زنده باد ایران و ایرانی"
٩٧/٤/٢٧


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic